قانون چه می گوید؟ بازداشت پیمانکار شهرداری در قتل مرد بی گناه، روزنامه ایران، 29 مردادماه 1393 سال بیستم شماره 57220 ص 4

جولان کودک آزاری در حاشیه شهرها، پایگاه خبری سلامت نیوز، 29 بهمن ماه 1396، کد خبر 237944

خطر زوال سرمایه اجتماعی و ظهور معضلات اخلاقی،روزنامه ایران،سال بیستم، 7 خردادماه 1393 شماره 75662، ص 9

فریادهای خاموش: شوک به تحلیل خشونت علیه زنان می پردازد، روزنامه ایران، 25 تیرماه 1393 سال بیستم شماره 5696 ص 12

کلاهبرداری خاموش از دانشجویان، روزنامه ایران، 2 مهرماه 1392 سال بیستم شماره 5469 ص 14

نبود قوانین منسجم زمینه را برای خشونت علیه زنان فراهم می سازد، ایسکانیوز، اول دی ماه 1393 کدخبر 171232

جایگاه نوجوان در رسانه ملی، روزنامه جام جم،9 اردیبهشت 1394

مهمترین چالش مبارزه با خشونت پرهیز از مداخله در حریم خانواده هاست، مصاحبه با خبرگزاری ایرنا، 25 اردیبهشت 1385 کد خبر 4995904

جرم شناسی ایرانی: از افسانه تا واقعیت،نشریه اختصاصی تحول در علوم انسانس ( فصل تحول) شماره 6

لایحه حمایت از زنان؛ سازوکارهای حمایتی برای قربانی پیش بینی نکرده است،مصاحبه با سایت کانون زنان ایرانی،26 بهمن ماه 1399، https://ir-women.com/17634