رزومه کاری و اجرایی

مشخصات شخصی

نام خانوادگي : امیر حمزه زينالي  تاريخ تولد : 1357 
سوابق تحصیلی
⦁ کارشناسی حقوق قضایی از دانشگاه بین المللی امام خمینی 1379
⦁ کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 1382
⦁ دکترای تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران 1388
رتبه ها
⦁ رتبه اول فارغ التحصیلان رشته حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی1382 و رتیه اول آزمون کتبی دکتری حقوق کیفری وجرمشناسی دانشگاه تربیت مدرس وشهید بهشتی1382
⦁ دانشجوی ممتاز دانشگاه تربیت مدرس به استناد آیین نامه تسهیلات آموزشی و پزوهشی دانشجویان ممتاز مصوب شورای هدایت استعدادهای درخشان وزازت علوم تحقیقات و فناوری
⦁ عضو بنياد ملي نخبگان كشور
سمت ها و عضویت ها
⦁ دبیر کمیته حمایت از بزه دیدگان مرکز مطالعات توسعه قضایی قوه قضائيه1383 الی 1386
⦁ رئیس كميسيون سياست جنايي مرکز مطالعات توسعه قضایی قوه قضائيه1386الی 1388
⦁ عضو تمام وقت مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال 1383 الی 1395
⦁ عضو کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال 1384 لغایت 1390
⦁ عضو پیوسته انجمن ایرانی حقوق جزا از سال 1383 تاکنون
⦁ عضو پیوسته انجمن ایرانی جرم شناسی از سال 1384 تاکنون
⦁ عضو پیوسته انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فنائری از سال 1391تاکنون
⦁ مشاور صندوق کودکان سازمان ملل متحد در ایران در سال2007
سوابق و تجربه های مربوط به امر وکالت و مشاوره حقوقی
⦁ عضو کانون وکلای دادگستری مرکز از سال 1384 تاکنون و وکیل پایه یک دادگستری
⦁ وکالت در پرونده های متعدد اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سال 1384 تاکنون از جمله وکالت پرونده برادران نادری دانشمند ایرانی شاغل در ناسا که منجر به رفع مصادره 700 هکتار از زمین های ایشان در شیراز گردید.
⦁ وکالت در دهها پرونده بانکی در ابعاد مختلف کیفری، حقوقی و اجرای اسناد
⦁ وکیل پرونده های مهم و کلان بانک های سرمایه ولیزینگ پارسیان از سال 1390 تاکنون
⦁ وکالت در دهها پرونده ملکی و امور اراضی و شهرداری و موفقیت در دهها پرونده ملکی کلان
⦁ وکالت در دهها پرونده کیفری بویژه راجع به امور مالی و کلاهبرداری و پول شویی در سطح ملی
⦁ دارای تجربه وکالتی گسترده در پرونده های راجع به اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور
⦁ دارای تجربه وکالتی و وکالت در پرونده های مربوط به امور وقفی
⦁ مشاور حقوقی سابق شرکت پیشرانان راه ابریشم از شرکت های زیر مجموعه بنیاد تعاون ناجا
⦁ وکیل شرکت روغن نباتی پارس قو و شرکت اکسدانه از شرکت های بنیاد اقتصادی کوثر
⦁ عضو هیئت مدیره موسسه خدمات حقوی داخلی و بین المللی دادپژوهان آرمان از سال 1389
⦁ مدیرعامل موسسه خدمات حقوقی عدل بان آرمان از سال 1394
⦁ وکالت در پرونده های مطالبات پیمانکاری و شرکت ها
⦁ سابقه کاری طولانی در زمینه تنظیم قراردادهای مختلف راجع به امور پیمانکاری و مالی و بین المللی بانکی
⦁ مشاور حقوقی برخی پرونده های دبیرخانه مناطق آزاد تجاری ایران در سال 1395
⦁ مسول و مدیر دفتر حقوقی وکلای بین المللی ارهان(EIL) در شهر استانبول
⦁ مشاور حقوقی و دارای سابقه پنج ساله در کلیه امور راجع به اخذ شهروندی ترکیه و ثبت شرکت در این کشور
⦁ دارای سوابق متعدد مشاوره و وکالت در زمینه انجام امور حقوقی و پیگیری دعاوی ایرانیان خارج از کشور در داخل ایران