دعوای فک رهن

در مواردی که بانک در موقع اعطای وام سند ملکی را به عنوان ضمانت اخذ وام دریافت کرده و به عبارتی سند ملک در رهن بانک قرار گرفته شده، در صورتی که مشتری به تمام تعهدات خود عمل کند و اقساط را به موقع پرداخت نماید به طوری که در حال تسویه قرار بگیرد ولی بانک به هردلیل غیر قانونی از فک رهن خودداری کند،

در این صورت وام گیرنده یا وثیقه گذار حق طرح دعوای فک رهن علیه بانک را خواهند داشت. دعوای فک رهن علیه بانکی که به موقع سند را آزاد نکرده در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال غیر منقول و با پرداخت هزینه دادرسی دعوای مالی صورت می گیرد.

دعوای الزام به ارائه مفاصای وام

در مواقعی که در روند بازپرداخت، وام گیرنده مدعی باشد که ازطرف بانک در محاسبه وام و سود اشتباهی رخ داده و بانک حاضر به همکاری و ارائه اسناد و مدارک مربوطه به مشتری نباشد در این صورت وام گیرنده برای روشن شدن این امر راهی جز طرح دعوای حقوقی در دادگاه نخواهد داشت. بررسی این امر به دستور دادگاه توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام خواهد شد.

دعوای استرداد اسناد ضمانت

بعد از تسویه کردن حساب وام، بانک ملزم است که اسناد تضمینی را به وام گیرنده پس بدهد، اگر ازاین کار سرباز زند در این خصوص مشتری می تواند دعوایی با خواسته استرداد چک یا سفته که از بابت تضمین وام به بانک داده را طرح نماید.

دعوای ابطال شروط قراردادی

زمان تنظیم قراردادهای بانکی طرفین قرارداد و به خصوص وام گیرندگان و ضامن ها باید به مفاد و شرایط مندرج در قرارداد دقت کنند و با آگاهی کامل قرارداد را امضا کنند. اگر یکی از شروط برخلاف قانون یا بخشنامه های بانکی باشد، مشتری می تواند برای ابطال این شروط به دادگاه دادخواست ارائه دهد و درخواست بطلان وبی اثر کردن شروط را بخواهد.

منبع

بدون شرح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *